Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích je podle knihovního zákona 257/2001 Sb. krajskou knihovnou zřizovanou Jihočeským krajem. Jako taková plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) především tyto služby:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Servis automatizovaného knihovního systému